IOSIS Paris Velvet Cushion

$145.00$225.00

Velvet Cushion



Colours:- 

Flanelle (steel blue/grey)

Graphite (black)

Silver (grey)

Khaki (olive)

Pink



Italian velvet / 70% viscose / 20% Acrylique / 10% polyester

Backing 100% linen



Available sizes

33 x 56cm

45 x 45cm

56 x 56cm







Comes with down insert



SKU: iosisparisvelvetcushion Category: Tags: ,

Description

Velvet Cushion



Colours:- 

Flanelle (steel blue/grey)

Graphite (black)

Silver (grey)

Khaki (olive)

Pink



Italian velvet / 70% viscose / 20% Acrylique / 10% polyester

Backing 100% linen



Available sizes

33 x 56cm

45 x 45cm

56 x 56cm







Comes with down insert

